GDPR Privacy verklaring

parenclub PartyPlayers

PRIVACY VERKLARING

parenclub PartyPlayers

Inleiding 

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. 

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen. 

PartyPlayers

Inhoud:

  1. PartyPlayers
  2. Doel gegevens
  3. Ontvangers
  4. Opslag periode
  5. Beveiliging
  6. Jouw rechten
  7. Plichten

PartyPlayers

Je leest op dit moment de privacy verklaring van PartyPlayers. PartyPlayers is een parenclub die zich richt op het bieden van gelegenheid tot het beleven van een leuke dag/avond waar het hebben van vrijwillige sex met anderen dan de eigen partner een onderdeel van kan zijn. Denk hierbij aan partnerruil, trio’s, bi-ervaringen, gangbangs, etc… 

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door PartyPlayers verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. 

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door PartyPlayers, neem dan gerust contact op! 

privacy@www.partyplayers.nl | 0320-224050 | Kofschip 14 | 8223 EZ Lelystad | KVK Nr. 32158598

2 Doel gegevens 

Er wordt voor een aantal doelen persoons- gegevens verzameld door PartyPlayers. Deze worden hieronder toegelicht. 

1. Het versturen van nieuwsbrieven 

PartyPlayers stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op informatie. Je voorna(a)m(en) en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van PartyPlayers. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden. 

2. Contact opnemen 

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met PartyPlayers via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om informatie, een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en omschrijving. 

3. Analytics 

De website van PartyPlayers verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. 

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers. 

3 Ontvangers 

De gegevens die PartyPlayers ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.: 

1. Acymailing 

De nieuwsbrieven worden verzonden met Acymailing. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres, ipadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Acymailing. 

2. Hostnet 

De e-mail van PartyPlayers wordt gehost bij Hostnet. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Hostnet. 

3. Transip

De website en back-ups van de website worden gehost bij Transip. Gegevens die jij achterlaat op de website van PartyPlayers zijn op de servers van Transip opgeslagen.

4. Gastenboek

De e-mail van PartyPlayers wordt gehost bij Hostnet. Als jij berichtje plaatst in het gastenboek worden jouw naam, onderwerp, locatie , ipadres en het berichtje worden die betreffende die gegevens opgeslagen op de servers van Versio. 

4 Opslag periode 

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door PartyPlayers, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren. 

1. Het versturen van nieuwsbrieven 

Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Acymailing. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar privacy@www.partyplayers.nl

2. Contact opnemen 

Op het moment dat je contact opneemt met PartyPlayers via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard. 

3. Analytics 

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics. 

5 Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieen gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door PartyPlayers of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via boven- staande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en met tweestapsverificatie.

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar PartyPlayerst. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk/gezichtsherkenning. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van PartyPlayers prive is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Daarnaast is het domein van PartyPlayers ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.

6 Jouw rechten 

1. Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij PartyPlayers vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met PartyPlayers. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

2. Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectifieren door PartyPlayers.

3. Recht op overdracht

Binnen de GDPR is geregeld dat mocht jij de gegevens nodig hebben die bij PartyPlayers opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Dit is voor de bij PartyPlayers opgeslagen gegevens niet van toepassing, berichten zoals in het gastenboek zijn dusdanig specifiek voor het bezoeken van Partyplayers dat de enige optie is wissen (zie punt 6.4)

4. Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij PartyPlayerst vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

5. Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat PartyPlayers niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

6. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat PartyPlayers jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via privacy@www.partyplayers.nl. Alles wat binnen onze website en of onze systemen van jou is vastgelegd is te identificeren via jouw e-mailadres, we nemen enkel verzoeken in behandeling die verstuurd zijn van ditzelfde e-mailadres erover dit e-mailadres gaan. Het streven is om binnen een week te reageren.

7 Plichten

PartyPlayers verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of informatie van PartyPlayers via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of informatie. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan PartyPlayers de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met PartyPlayers met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

PartyPlayers behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer PartyPlayers dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van PartyPlayers te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op!

PartyPlayers